• Croatian
  • English
  • German
Šagovac Kontakt

Kontaktirajte nas:

Adresa: Velika Gorica, Zagrebačka 17/II
Brojevi telefona: + 381 1 6225858, + 385 1 6222827
Broj faxa: + 385 1 6225866
e-mail: antun.sagovac[at]zg.t-com.hr

Radno vrijeme sa strankama:

Ponedjeljkom i srijedom od 17-19 sati
Petak od 9-12 sati
Ostalo po dogovoru

Šagovac Kontakt Karta