Ukratko o odvjetničkom uredu Šagovac

U odvjetničkom uredu od samog osnivanja pa do danas, osim odvjetnika i tajnice ureda, kontinuirano rade odvjetnički vježbenici, u pravilu, sa položenim pravosudnim ispitom i najmanje dva odvjetnika po ugovornoj osnovi.

Pročitajte više...

Antun Šagovac
Odvjetnik Antun Šagovac

Upisan u Imenik Hrvatske odvjetničke komore odvjetnika 01.10.1981. Više...

Odvjetnički ured Šagovac
Naplata potraživanja

Zastupali smo veliki broj inozemnih tvrtki u naplati potraživanja. Više...

Odvjetništvo Šagovac
Dugogodišnje iskustvo

U 30 godina rada imamo preko 30.000 zastupanja pred sudovima.Više...

Područja prakse

Omogućavamo Vam savjetovanje i zastupanje u različitim područjima prakse kao što su:

  • građansko pravo
  • trgovačko pravo i pravo društava
  • kazneno pravo
  • radno pravo
  • upravno i ustavno pravo
  • stečajni postupci
  • ovršno pravo
  • obvezno pravo – ugovori
  • imovinsko-pravni postupci

Novosti i publikacije

Autor mr. sc. Antun Šagovac

Publikacija 1. Urušavanje pravne zaštite u parničnom postupku.


Publikacija 2. Postupovnim aktivizmom do učinkovitog postupka u primjeni novele zakona o parničnom postupku od 10.01.2014.


Publikacija 3. Tužba protiv Republike Hrvatske s osvrtom na slučaj suparničarstva


Publikacija 4. Povrat oduzete imovine ovlaštenicima ukinutih zemljišnih i njima sličnih zajednica i krajiških imovnih općina


Publikacija 5. Posebno pravno uređenje za zadruge, objavljeno u Hrvatskoj pravnoj reviji broj 6/2013.


Publikacija 6. Odlučivanje drugostupanjskog suda o činjeničnom stanju povodom žalbe u parničnom postupku
Napomena: članak objavljen u Hrvatskoj pravnoj reviji broj 9/2013.


7. Reorganizacija pravosudnog sustava,
Napomena: članak objavljen u Informatoru broj 6261 od 08.03.2014.


8. Stjecanje prava vlasništva na nekretninama bivših zemljišnih zajednica,
Napomena: članak objavljen u Pravo i porezi, broj 3/2014.

9. O povratu oduzete imovine ovlaštenicima zemljišnih i njima sličnih zajednica i krajiških imovnih općina,
Napomena: članak objavljen u Informatoru broj 6339.

10. Povlašteni status Republike Hrvatske u primjeni čl. 186.a Zakona o Parničnom postupku,
Napomena: članak objavljen u Informatoru broj 6359.

11. Ekspanzija odlučivanja primjenom pravila o teretu dokazivanja u parničnom postupku,
Napomena: članak objavljen u Hrvatskoj pravnoj reviji broj 5/2015.

12. Prekluzije sa zaključenjem prethodnog parničnog postupka,
Napomena: članak objavljen u Informatoru broj 6388.

13. Prekluzija iznošenja novota nakon zaključenja prethodnog parničnog postupka,
Napomena: članak objavljen u Godišnjaku br. 22.

14. Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse,
Organizator, Zagreb, 2015.

15. Posebna pravila o teretu dokazivanja,
Napomena: članak objavljen u Hrvatskoj pravnoj reviji broj 12/2015.

16. Pravo stanovanja u obiteljskom domu nakon prestanka braka/izvanbračne zajednice,
Napomena: članak objavljen u Informatoru broj 6410.